Bases XXIV concurs Puig de Missa de poesia 2021

LLISTAT DE GUANYADORS

S’estableixen dues categories de premis en funció de l’edat dels participants i dues modalitats segons la llengua en què les obres siguin presentades al concurs, que serà qualsevol de les dues oficials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

CATEGORIA A
Participants a partir de 18 anys.
Premis: 1r (400 €) i 2n (200 €), als millors poemes escrits en català i en castellà.

CATEGORIA B
Categoria B1: Participants de fins a 12 anys.
Premis: 1r (110 €) i 2n (90 €) en vals per a material de lectura, als millors poemes escrits en català i en castellà.
Categoria B2: Participants de 13 a 17 anys.
Premis: 1r (150 €) i 2n (130 €) als millors poemes escrits en català i en castellà.

El jurat estarà format per poetes de les Pitiüses.

La participació està limitada als residents de les illes Pitiüses. Cada participant podrà presentar al concurs un màxim de dos poemes i només s’atorgarà un premi per concursant. No s’atorgarà cap premi a les persones guanyadores de les últimes dues edicions. Els poemes han de ser originals i inèdits. Es presentaran l’original i dues còpies. L’extensió dels poemes serà lliure, així com la seua temàtica.

Presentació dels poemes
Els poemes s’enviaran per correu electrònic a culturaipatrimoni@santaeularia.com. S’adjuntaran dos arxius de Word o pdf, un amb el poema o poemes (sense dades personals, només un pseudònim) i l’altre amb les dades personals (nom, DNI, adreça, data de naixement, telèfon de contacte, correu electrònic, títol del poema, pseudònim i categoria en què participa). Els col·legis participants poden presentar tots els poemes junts i adjuntar un llistat de l’alumnat amb nom, pseudònim, títol del poema i curs. Rebran un correu electrònic com a justificant de recepció.

El jurat avaluarà els treballs de forma anònima i anunciarà la seua decisió el dia de lliurament de premis. Els premis podran ser declarats deserts i el jurat es reserva el dret d’aplicar l’ex aequo. La decisió del jurat serà inapel·lable.
El termini d’admissió dels originals es tancarà el dia 19 de març de 2021 a les 14.30 h. El lliurament de premis es farà el dia 21 d’abril de 2021 a les 19 hores al Teatre Espanya de Santa Eulària.
L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu es reserva el dret de publicar els poemes premiats.
Presentar-se al concurs implica l’acceptació de tots els punts de les bases.
L'organització es reserva el dret a introduir, si ho considera convenient, les modificacions necessàries per al bon funcionament del concurs.

Informació sobre protecció de dades: El responsable del tractament de les dades és l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu. La finalitat del tractament és la seua participació en el Concurs Puig de Missa de Poesia 2021. La legitimació per al tractament es basa en el seu consentiment prestat per participar en el concurs esmentat. Les dades seran conservades durant els terminis previstos en les disposicions legals aplicables i el temps necessari per atendre les possibles responsabilitats nascudes del tractament. No es comunicaran les dades a tercers excepte obligació legal. Té dret a sol·licitar l’accés a les seues dades personals, la seua rectificació, supressió o portabilitat i la limitació del seu tractament davant la Secretaria d’aquest Ajuntament situat a la plaça Espanya, núm. 1, 07840 Santa Eulària des Riu, o oposar-se al tractament, així com a presentar una reclamació davant l’autoritat de control.

Play Video
Play Video