Bases concurs de fotografia Festes de Santa Eulària des Riu 2021

GUANYADORS CONCURS DE FOTOGRAFIA

PRIMER PREMI

'Un minut de silenci'

Tamas Koonig Lansbergen

SEGON PREMI

'Autosuficiencia'

Cristina Álvaro

TERCER PREMI

'Pagesa'

Manel Royo Mayoral

PARTICIPANTS CONCURS DE FOTOGRAFIA

L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu convoca el II Concurs de Fotografia Festes de Santa Eulària de Riu 2021

1. PARTICIPANTS
Podran participar en aquest certamen fotogràfic totes les persones que ho desitgin, siguin professionals o aficionades, sempre que els seus treballs s'ajustin a les bases.

2. TEMÀTICA
Les fotografies s’hauran de centrar en la cultura i el patrimoni d’Eivissa.

3. CARACTERÍSTIQUES DE LES FOTOGRAFIES

 • Les imatges han de ser necessàriament originals i inèdites, que no hagin estat presentades i/o premiades en aquest certamen en edicions anteriors.
 • Les imatges podran ser en color o en blanc i negre i se n’admet la manipulació digital.
 • La mida mínima de les fotografies originals serà de 300 ppp.
 • S’hauran de presentar en format JPG.
 • Cada participant podrà presentar fins a un màxim de tres fotografies.
 • Les fotografies han de ser propietat de l'autor/a que les presenti al certamen.

4. FORMA DE PRESENTACIÓ
Podran participar en aquest concurs totes les persones que hi estiguin interessades, tenguin més de 18 anys i que enviïn les fotografies fins al 18 de febrer de 2021 inclusivament.
Les persones que vulguin participar hauran d’enviar un únic correu a: culturaipatrimoni@santaeularia.com amb les seues fotografies i la informació personal següent.

 • Nom i cognoms
 • Número de DNI/NIE
 • Adreça
 • Telèfon de contacte
 • Títol de l’obra

Rebran un correu electrònic com a justificant de recepció.

5. JURAT
El jurat serà designat pels departaments de Cultura i Educació, Joventut i Festes. El jurat es reserva el dret d’interpretació de les bases del concurs i de resolució dels casos no contemplats, d'acord amb el seu millor criteri.
El jurat podrà declarar deserts els premis que s'estableixen en l'apartat següent, si els treballs presentats no reuneixen, al seu criteri, els mèrits suficients. També podrà aplicar l’ex aequo.

6. PREMIS
S'estableixen els premis següents:

 • 1r - 300 €
 • 2n - 200 €
 • 3r - 100 €

Els premiats hauran d’anar a cobrar els premis a les oficines de Tresoreria (carrer de Marià Riquer Wallis, 4, segona planta) en un termini de 15 dies.
Les tres obres premiades passaran a formar part de la col·lecció de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu. Les fotografies que hagin participat en el concurs no podran ser emprades per l’Ajuntament amb finalitats lucratives.

7. DECISIÓ DEL JURAT, ENTREGA DE PREMIS I EXPOSICIÓ DE TOTES LES PARTICIPACIONS
La decisió del jurat es farà pública el dia 19 de febrer de 2021.
A partir del dia 19 de febrer podreu veure exposades totes les obres participants a la web www.santaeulariaculturaijoventut.com.
Les obres premiades passaran a formar part de la col·lecció de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu.
La participació en aquest concurs implica l'acceptació de totes les bases. L'organització es reserva el dret a introduir, si ho considera convenient, les modificacions necessàries per al bon funcionament del concurs.

Informació sobre protecció de dades: El responsable del tractament de les dades és l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu. La finalitat del tractament és la seua participació en el Concurs de Fotografia Festes de Santa Eulària 2021. La legitimació per al tractament es basa en el seu consentiment prestat per participar en el concurs esmentat. Les dades seran conservades durant els terminis previstos en les disposicions legals aplicables i el temps necessari per atendre les possibles responsabilitats nascudes del tractament. No es comunicaran les dades a tercers excepte obligació legal. Té dret a sol·licitar l’accés a les seues dades personals, la seua rectificació, supressió o portabilitat i la limitació del seu tractament davant la Secretaria d’aquest Ajuntament situat a la plaça Espanya, núm. 1, 07840 Santa Eulària des Riu, o oposar-se al tractament, així com a presentar una reclamació davant l’autoritat de control.

Play Video
Play Video