Informació Escola de Nadal Riuland

LLISTAT DEFINITIU D'ADMESOS/ES

INFORMACIÓ SOBRE L’ACTIVITAT
Del 27 de desembre de 2023 al 5 de gener de 2024 es durà a terme l’Escola de Nadal RIULAND, organitzada pel Departament de Joventut de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu.
L’activitat està dirigida a infants escolaritzats nascuts entre 2012 i 2020, que durant les festes de Nadal podran gaudir de diferents tallers i activitats de temàtica nadalenca (treballs manuals, expressió corporal, cuina, esport, etc.), a més d’excursions i activitats culturals (cinema, teatre, màgia, etc.). Els grups estaran establerts segons l’edat i seran dinamitzats per un equip de monitores i monitors d’oci i temps lliure.

ESCOLES QUE S’OFEREIXEN
S’ofereixen places limitades als espais municipals de:

 • Santa Eulària des Riu.
 • Es Puig d’en Valls.
 • Jesús (Només si arriba a un mínim de demanda; en cas que no sigui així, els infants inscrits a Jesús passaran a formar part de l’escola de Pasqua des Puig d’en Valls).

ORDRE DE PREFERÈNCIA D’ADMISSIÓ

 1. Empadronats/des al municipi (places limitades adjudicades per rigorós ordre d’inscripció).
 2. No empadronats/des, però escolaritzats en centres escolars públics del municipi (si hi ha places disponibles).
 3. No empadronats/des (si hi ha places disponibles).

DURADA I HORARI
L’Escola de Nadal Riuland es realitzarà els dies 27, 28 i 29 de desembre de 2023 i 2, 3, 4 i 5 de gener de 2024. L’horari serà el següent:

 • Entrada de 8.30 a 9 h.
 • Sortida de 13.45 a 14.15 h.

DOCUMENTACIÓ

 • DNI/NIE del/la menor.
 • Llibre de família (en el cas que el/la menor no tengui DNI/NIE o hi hagi un segon membre inscrit).
 • Targeta de família nombrosa (si correspon; en aquest cas no serà necessari presentar la fotocòpia del llibre de família).
 • Targeta de família monoparental (si correspon).
 • Certificat de residència (només en el cas que no autoritzi l’Ajuntament a revisar les seues dades en el Padró).
 • Certificat del centre escolar del municipi (només no empadronats/des).
 • Certificat de discapacitat (si correspon).

INSCRIPCIONS
Tots els tràmits es realitzaran de manera telemàtica a www.santaeulariaculturaijoventut.com.

 • Termini d’inscripció: de l’1 al 10 de desembre (tots dos inclosos).
 • Llista provisional d’admesos/es: 12 de desembre.
 • Termini de pagament i documentació pendent: del 12 al 14 de desembre (tots dos inclosos). Realització del pagament mitjançant targeta i presentació de la documentació pendent.
 • Llista definitiva d’admesos/es: 18 de desembre.

PREUS I DESCOMPTES

TIPUS DE PAGAMENT PREU
Inscripció 56 € per infant
Segon membre de la família inscrit 10% de descompte
Família nombrosa o monoparental 50% de descompte
Infants amb discapacitat certificada amb un grau comprès entre el 33% i el 50% 50% de descompte
Infants amb discapacitat certificada amb un grau igual o superior al 51% 100% de descompte

*Els descomptes només s’aplicaran a sol·licitants empadronats/des al municipi de Santa Eulària des Riu.
*Els descomptes no són acumulables. Quan es reuneixin requisits per optar a més d’un descompte, sempre s’aplicarà el més alt.

DADES ORGANITZACIÓ
Departament de Joventut de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu.

puntjove@santaeularia.com   971 31 90 65 / 871 00 05 85.

INFORMACIÓ SOBRE LA PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
El responsable del tractament de les dades és l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu. La finalitat del tractament és l’autorització en la participació de l’Escola de Nadal RIULAND. La legitimació per al tractament es basa en el seu consentiment. Les dades seran conservades durant els terminis previstos en les disposicions legals aplicables i el temps necessari per atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament. No es comunicaran les seues dades a tercers excepte obligació legal. Té dret a sol·licitar-nos l’accés a aquestes dades personals, la seua rectificació, supressió o portabilitat, la limitació del seu tractament, i a oposar-se al tractament davant la Secretaria d’aquest Ajuntament situada a la plaça d’Espanya, núm. 1, Santa Eulària des Riu 07840, així com a presentar una reclamació davant una autoritat de control.