Informació Escola de Pasqua

LLISTAT DEFINITIU D'ADMESOS/ES

INFORMACIÓ SOBRE L’ACTIVITAT

Del 28 de març al 5 d’abril de 2024 es durà a terme l’Escola de Pasqua, organitzada pel Departament de Joventut de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu.

L’activitat està dirigida a infants escolaritzats nascuts entre 2012 i 2020, que durant les vacances de Setmana Santa podran gaudir de diferents tallers i activitats infantils (treballs manuals, expressió corporal, cuina, esport, etc.), a més d’excursions i activitats culturals (cinema, teatre, màgia, etc.). Els grups estaran establerts segons l’edat i seran dinamitzats per un equip de monitores i monitors d’oci i temps lliure.

ESCOLES QUE S’OFEREIXEN

 • Santa Eulària des Riu.
 • Es Puig d’en Valls.
 • Jesús (només si arriba a un mínim de demanda; en cas que no sigui així, els infants inscrits a Jesús passaran a formar part de l’escola de Pasqua des Puig d’en Valls).

ORDRE DE PREFERÈNCIA D’ADMISSIÓ

 1. Empadronats/des al municipi (places limitades adjudicades per rigorós ordre d’inscripció).
 2. No empadronats/des, però escolaritzats/des en centres escolars públics del municipi (si hi ha places disponibles).
 3. No empadronats/des (si hi ha places disponibles).

DURADA I HORARI

L’Escola de Pasqua es realitzarà els dies 28 i 29 de març i 1, 2, 3, 4 i 5 d’abril de 2024. L’horari serà el següent:

 • Entrada de 8.30 a 9 h.
 • Sortida de 13.45 a 14.15 h.

DOCUMENTACIÓ

 • DNI/NIE del menor.
 • Llibre de família (en el cas que el menor no tengui DNI/NIE o hi hagi un segon membre inscrit).
 • Targeta de família nombrosa (si escau; en aquest cas no serà necessari presentar la fotocòpia del llibre de família).
 • Targeta de família monoparental (si correspon).
 • Certificat de residència (només en el cas que no autoritzi l’Ajuntament a revisar les seues dades en el Padró).
 • Certificat del centre escolar del municipi (només no empadronats/des).
 • Certificat de discapacitat (si correspon).

INSCRIPCIONS

Tots els tràmits es realitzaran de manera telemàtica a www.santaeulariaculturaijoventut.com.

 • Termini d’inscripció: del 7 al 12 de març (tots dos inclosos).
 • Llista provisional d’admesos/es: 14 de març.
 • Termini de pagament i documentació pendent: del 14 al 17 de març (tots dos inclosos). Realització del pagament mitjançant targeta i presentació de la documentació pendent.
 • Llista definitiva d’admesos/es: 19 de març.

PREUS I DESCOMPTES

TIPUS DE PAGAMENT PREU
Inscripció 60€ per infant
Segon membre de la família inscrit 10% de descompte
Família nombrosa o monoparental 50% de descompte
Infants amb discapacitat certificada amb un grau comprès entre el 33% i el 50% 50% de descompte
Infants amb discapacitat certificada amb un grau igual o superior al 51% 100% de descompte

*Els descomptes només s’aplicaran a sol·licitants empadronats/des al municipi de Santa Eulària des Riu.
**Els descomptes no són acumulables. Quan es reuneixin requisits per optar a més d’un descompte, sempre s’aplicarà el més alt.

DADES D’ORGANITZACIÓ

Departament de Joventut de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu
puntjove@santaeularia.com
971 31 90 65 / 871 00 05 85

INFORMACIÓ SOBRE LA PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

El responsable del tractament de les dades és l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu. La finalitat del tractament és l’autorització en la participació de l’Escola de Pasqua. La legitimació per al tractament es basa en el seu consentiment. Les dades seran conservades durant els terminis previstos en les disposicions legals aplicables i el temps necessari per atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament. No es comunicaran les seues dades a tercers excepte obligació legal. Té dret a sol·licitar-nos l’accés a aquestes dades personals, la seua rectificació, supressió o portabilitat, la limitació del seu tractament, i a oposar-se al tractament davant la Secretaria d’aquest Ajuntament situada a la plaça d’Espanya, núm. 1, Santa Eulària des Riu 07840, així com a presentar una reclamació davant una autoritat de control.