Enlaces de interés

Libro de coina “Del camp a la cuina” y enlaces programa radio infantil “Ciutadans del futur i d’avui”:
http://www.santaeulalia.net/index.php/es/participacion-ciudadana-es/participacion-infantil-y-juvenil

Cuento “Ca Na Infància“:
https://docs.google.com/presentation/d/1-qsz3WB5z8cnuH4sv8uQh4GJPD2BQ_S-ly9zWyxHj3o/edit#slide=id.p3

Play Video