Activitat 5 - Autoretrat

EXPOSICIÓ D’AUTORETRATS D’INFANTS I JOVES DEL MUNICIPI DE SANTA EULÀRIA DES RIU

BASES DE L’EXPOSICIÓ D’AUTORETRATS D’INFANTS I JOVES DEL MUNICIPI DE SANTA EULÀRIA DES RIU

La Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, dins el programa CUIDINFANTS per a la celebració del Dia Universal de la Infància, proposa l’activitat “Exposició d’autoretrat d’infants i joves del municipi de Santa Eulària des Riu”
Aquesta activitat està destinada als infants i joves de 3 a 17 anys del municipi de Santa Eulària des Riu.

TEMÀTICA I FORMAT
Per a la celebració del Dia Universal de la Infància i en relació amb els deu drets fonamentals d’infants i adolescents, es proposa la realització d’una exposició d’autoretrats amb la finalitat de fomentar la igualtat entre infants i joves, donar-los visibilitat i fer-los partícips en la societat. Les característiques dels autoretrats són els següents:

  • Tècnica: dibuix. S’accepta també la combinació de diverses tècniques.
  • Format: Màxim A3. Mínim A5.
  • Es recomana fer ús de materials reciclats.
  • Breu explicació de qui és: nom, edat, lloc de naixement, aficions, etc. Màxim tres línies. Mínim una línia.

Documentació a adjuntar:

  • Autorització d’ús d’imatge de menors signat per pare, mare, tutor o tutora.

Els autoretrats seran publicats a la pàgina web www.santaeulariaculturaijoventut.com i impresos per a l’exposició que es durà a terme del 19 al 30 de gener de 2021 a la sala d’exposicions Sant Jaume 72 a l’edifici de Cultura i Joventut.

PRESENTACIÓ
Els dibuixos s’hauran d’enviar al correu puntjove@santaeularia.com en arxiu JPG. Es pot fer mitjançant l’escaneig del dibuix o amb una fotografia. En tots dos casos es recomanable supervisar el pes de l’arxiu per garantir-ne l’enviament correcte. S’enviarà un correu electrònic com a justificant de recepció.
El termini de presentació acabarà el 10 de gener de 2021.

NORMATIVA
La participació en aquesta activitat implica l'autorització a l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu per a la publicació dels dibuixos presentats, a través de suports impresos o digitals, tant durant el període de presentació com després de la finalització del termini de presentació. Tots els autoretrats presentats seran impresos i exposats a la sala d’exposicions Sant Jaume 72 a l’edifici de Cultura i Joventut.

Informació sobre protecció de dades: El responsable del tractament de les dades és l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu. La finalitat del tractament és la seua participació en l’activitat “Exposició d’autoretrats d’infants i joves del municipi de Santa Eulària des Riu” del programa CUIDINFANTS. La legitimació per al tractament es basa en el seu consentiment prestat per participar en l’activitat  “Exposició d’autoretrats d’infants i joves del municipi de Santa Eulària des Riu” del programa CUIDINFANTS. Les dades seran conservades durant els terminis previstos en les disposicions legals aplicables i el temps necessari per atendre les possibles responsabilitats nascudes del tractament. No es comunicaran les dades a tercers excepte obligació legal. Té dret a sol·licitar l’accés a les seues dades personals, la seua rectificació, supressió o portabilitat, la limitació del seu tractament davant la Secretaria d’aquest Ajuntament situat a la plaça Espanya, núm. 1, 07840 Santa Eulària des Riu, o oposar-se al tractament, així com a presentar una reclamació davant l’autoritat de control.

Play Video

Activitat 5

Dissabte 19 de desembre