Activitat 4 - Showcooking

BASES DEL CONCURS DE CUINA BERENAR NADALENC SALUDABLE

La Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu convoca el Concurs de Cuina Berenar Nadalenc Saludable del programa CUIDINFANTS.
Aquest concurs va dirigit a infants i joves de 3 a 17 anys residents o escolaritzats en algun centre educatiu del municipi de Santa Eulària des Riu.

TEMÀTICA, TÈCNICA I FORMAT
Per a la celebració del Dia Universal de la Infància i amb relació als deu drets fonamentals dels nens, nenes i adolescents, es proposa la realització d’un vídeo en el qual l’infant o jove presenti una recepta dolça o salada de berenar saludable per a les festivitats de Nadal amb la finalitat de fomentar entre la infància i la joventut els bons hàbits d’alimentació saludable.
En el vídeo s’haurà d’explicar breument quina recepta s’ha elaborat, el procés i els ingredients utilitzats. Les característiques dels vídeos han de ser les següents:

 • El vídeo ha de tenir una duració màxima de 2 minuts.
 • La gravació del vídeo ha de ser en format horitzontal.
 • S’admet l’edició del vídeo amb la utilització de diferents tècniques.
 • La recepta ha de ser un berenar saludable dolç o salat contextualitzat en la festivitat de Nadal.

Els premis es concediran atenent a l’explicació de la recepta, presentació del plat, originalitat, caràcter saludable del plat elaborat i decoració nadalenca.

CATEGORIES I PREMIS
S’estableixen 4 categories:

 • Categoria 1 – Infants de 3 a 5 anys.
 • Categoria 2 – Infants de 6 a 8 anys.
 • Categoria 3 – Infants de 9 a 11 anys.
 • Categoria 4 – Joves de 12 a 17 anys

Premis a les categories 1 i 2:

 • 1r – 100 €
 • 2n – 75 €
 • 3r – 50 €

Premis a les categories 3 i 4:

 • 1r – 150 €
 • 2n – 100 €
 • 3r – 75 €

Aquests premis s’entregaran en forma de vals bescanviables en comerços del municipi de Santa Eulària des Riu.

PRESENTACIÓ
Els vídeos hauran d'enviar-se a puntjove@santaeularia.com en arxiu MP4. Es recomanable supervisar el pes de l’arxiu per garantir-ne l’enviament correcte. S’enviarà un correu electrònic com a justificant de recepció.
En el cos del mateix correu s’hauran d’indicar les següents dades personals de la persona participant:

 • Nom i cognoms.
 • DNI/NIE.
 • Edat.
 • Adreça.
 • Telèfon.
 • Correu electrònic.
 • Nom de la recepta.
 • Categoria en la qual participa.

Documentació a adjuntar:

 • Autorització d’ús d’imatge de menors signat per pare, mare, tutor o tutora.
 • Si no és resident al municipi de Santa Eulària des Riu haurà de presentar un certificat d’escolarització d’un centre escolar del municipi.

Us pregam que conserveu els originals.
El termini de presentació acabarà el 10 de gener de 2021.

JURAT I NORMATIVA
El jurat estarà format per cuiners i cuineres de les Illes Pitiüses. La seua decisió serà inapel·lable i podrà declarar desert o compartit algun dels premis. La valoració dels treballs per part del jurat es farà de forma anònima. La seua resolució s’anunciarà a través de la web www.santaeulariaculturaijoventut.com de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu i a través de les xarxes socials municipals (per exemple, https://www.facebook.com/joventutsantaeularia), al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i també directament a les persones premiades. Juntament amb la resolució del jurat s’anunciarà la forma d’entrega dels premis.

 • La decisió del jurat es farà pública la primera setmana de febrer de 2021.
 • Cada concursant podrà presentar només un vídeo.
 • Els vídeos han de ser originals i inèdits i no haver estat premiats anteriorment en cap altre concurs.
 • La participació en aquest concurs implica l'autorització a l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu per a la publicació dels vídeos presentats, a través de suports digitals, tant durant el període de presentació com després de l'anunci del veredicte del jurat.
 • La participació en aquest concurs implica l'autorització a l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu a revisar les seues dades de Padró.
 • Els vídeos premiats no podran ser publicats en cap altre mitjà aliè a l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu sense l'autorització expressa d'aquest.
 • L'enviament del vídeo, juntament amb les dades personals, implica l'acceptació de tots els punts de les bases.
 • Qualsevol vídeo que no reuneixi la totalitat de les condicions indicades en les bases serà automàticament exclòs del concurs.

Les persones interessades poden rebre informació a través del telèfon 971339669.
La participació en aquest concurs implica l'acceptació de totes les bases. L'organització es reserva el dret a introduir, si ho creu convenient, les modificacions necessàries per al bon funcionament del concurs.

Informació sobre protecció de dades: El responsable del tractament de les dades és l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu. La finalitat del tractament és la seua participació en el Concurs de Cuina Berenar Nadalenc Saludable del programa CUIDINFANTS. La legitimació per al tractament es basa en el seu consentiment prestat per participar en el Concurs de Cuina Berenar Nadalenc Saludable del programa CUIDINFANTS. Les dades seran conservades durant els terminis previstos en les disposicions legals aplicables i el temps necessari per atendre les possibles responsabilitats nascudes del tractament. No es comunicaran les dades a tercers excepte obligació legal. Té dret a sol·licitar l’accés a les seues dades personals, la seua rectificació, supressió o portabilitat, la limitació del seu tractament davant la Secretaria d’aquest Ajuntament situat a la plaça Espanya, núm. 1, 07840 Santa Eulària des Riu, o oposar-se al tractament, així com a presentar una reclamació davant l’autoritat de control.

Play Video

Activitat 4

Dissabte 12 de desembre