Activitat 2 - Contacontes

GUANYADORS/ES DEL CONCURS DE DIBUIX CUIDINFANTS

Categoria 2

PRIMER PREMI

'Soldadita de plomo'

Xavier Marí Montes: 7 anys

SEGON PREMI

'Valenta (Rapunzel es talla els cabells i baixa per ells)'

Julia Ramos Villén: 6 anys

GUANYADORS/ES DEL CONCURS DE MICRORELAT CUIDINFANTS

Categoria 1

PRIMER PREMI

’Blanca Nieves del siglo XXI’

Valeria Montalvo Valderrama: 8 anys

SEGON PREMI

’Un antic mirall màgic’

Blanca Ramos Villén: 10 anys

TERCER PREMI

’Mar Mareta’

Fidel Griffiths Vicente: 10 anys

Categoria 2

PRIMER PREMI

’Bianca White y la cirujana Charming’

Soraya Stevenson Haye: 16 anys

SEGON PREMI

’Blancanieves y la manzana envenenada’

Kiara Esposito Llorente: 14 anys

TERCER PREMI

’N'Aurora ha despertat’

Bruno Egea Escandell: 13 anys

Agraïm la participació

’El Paper i la Tinta de Leonardo Da Vinci’

Blanca Miranda Butunoiu: 13 anys

’Els tres porquets’

Maite Carrasco Ferrer: 13 anys

Play Video

’Els dos llops’

Marcel.lí Griffiths Vicente: 8 anys

1. BASES DEL CONCURS DE DIBUIX CUIDINFANTS

La Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu convoca el Concurs de Dibuix CUIDINFANTS.
Aquest concurs va dirigit a infants de 3 a 7 anys residents o escolaritzats en algun centre educatiu del municipi de Santa Eulària des Riu.

TEMÀTICA, TÈCNICA I FORMAT
Per a la celebració del Dia Universal de la Infància i coincidint amb el Dia de l’Eliminació de la Violència contra la Dona, s’haurà de dibuixar una versió igualitària de contes tradicionals que en la forma clàssica presentin violència contra la dona. Es podrà, per exemple, dibuixar un final diferent del conte, modificar la relació entre els personatges, adaptar l’acció del conte al context històric actual, combinar personatges de diferents contes...

 • Tècnica: dibuix. S’accepta també la combinació de diverses tècniques.
 • Format: Màxim A3. Mínim A5.
 • Es recomana fer ús de materials reciclats.

Els premis es concediran atenent el valor artístic de l'obra, la seua originalitat, la tècnica emprada, els materials utilitzats i la capacitat de transmetre el tema del certamen.

CATEGORIES I PREMIS
S’estableixen 2 categories:

 • Categoria 1 – Infants de 3 a 4 anys
 • Categoria 2 – Infants de 5 a 7 anys

Hi haurà 3 premis per cada categoria:

 • 1r – 100 €
 • 2n – 75 €
 • 3r – 50 €

Aquests premis s’entregaran en forma de vals bescanviables en comerços del municipi de Santa Eulària des Riu.

PRESENTACIÓ
Les obres hauran d'enviar-se a puntjove@santaeularia.com en arxiu JPG. Es pot fer mitjançant l’escaneig del dibuix o amb una fotografia. En tots dos casos es recomanable supervisar el pes de l’arxiu per garantir-ne l’enviament correcte. S’enviarà un correu electrònic com a justificant de recepció.
En el cos del mateix correu s’hauran d’indicar les següents dades personals de la persona participant:

 • Nom i cognoms.
 • DNI/NIE.
 • Edat.
 • Adreça.
 • Telèfon.
 • Correu electrònic.
 • Títol del dibuix.
 • Categoria en la qual participa.

Documentació a adjuntar: Si no és resident al municipi de Santa Eulària des Riu haurà de presentar un certificat d’escolarització d’un centre escolar del municipi.
Us pregam que conserveu els originals.
El termini de presentació acabarà el 31 de desembre de 2020. S'amplia el termini fins el 10 de gener de 2021.

JURAT I NORMATIVA
El jurat estarà format per artistes de les Illes Pitiüses. La seua decisió serà inapel·lable i podrà declarar desert o compartit algun dels premis. La valoració dels treballs per part del jurat es farà de forma anònima. La seua resolució s’anunciarà a través de la web www.santaeulariaculturaijoventut.com  de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu i a través de les xarxes socials municipals (per exemple, https://www.facebook.com/joventutsantaeularia), al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i també directament a les persones premiades. Juntament amb la resolució del jurat s’anunciarà la forma d’entrega dels premis.

 • La decisió del jurat es farà pública la tercera setmana de gener de 2021.
 • Cada concursant podrà presentar només un dibuix.
 • Els dibuixos han de ser originals i inèdits i no haver estat premiats anteriorment en cap altre concurs.
 • La participació en aquest concurs implica l'autorització a l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu per a la publicació dels dibuixos presentats, a través de suports impresos o digitals, tant durant el període de presentació com després de l'anunci del veredicte del jurat. Tots els dibuixos presentats que s’ajustin a les bases seran inclosos en una publicació en suport imprès.
 • La participació en aquest concurs implica l'autorització a l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu per revisar les seues dades de Padró.
  Les obres premiades no podran ser publicades en cap altre mitjà aliè a l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu sense l'autorització expressa d'aquest.
 • L'enviament del dibuix, juntament amb les dades personals, implica l'acceptació de tots els punts de les bases.
 • Qualsevol obra que no reuneixi la totalitat de les condicions indicades en les bases serà automàticament exclosa del concurs.

Les persones interessades poden rebre informació a través del telèfon 971339669.
La participació en aquest concurs implica l'acceptació de totes les bases. L'organització es reserva el dret a introduir, si ho creu convenient, les modificacions necessàries per al bon funcionament del concurs.

Informació sobre protecció de dades: El responsable del tractament de les dades és l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu. La finalitat del tractament és la seua participació en el Concurs de Dibuix del programa CUIDINFANTS. La legitimació per al tractament es basa en el seu consentiment prestat per participar en el Concurs de Dibuix del programa CUIDINFANTS. Les dades seran conservades durant els terminis previstos en les disposicions legals aplicables i el temps necessari per atendre les possibles responsabilitats nascudes del tractament. No es comunicaran les dades a tercers excepte obligació legal. Té dret a sol·licitar l’accés a les seues dades personals, la seua rectificació, supressió o portabilitat, la limitació del seu tractament davant la Secretaria d’aquest Ajuntament situat a la plaça Espanya, núm. 1, 07840 Santa Eulària des Riu, o oposar-se al tractament, així com a presentar una reclamació davant l’autoritat de control.

2. BASES DEL CONCURS DE MICRORELAT CUIDINFANTS

La Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu convoca el Concurs de Microrelat CUIDINFANTS.
Aquest concurs va dirigit a infants i joves de 8 a 17 anys residents o escolaritzats en algun centre educatiu del municipi de Santa Eulària des Riu.

TEMÀTICA
Per a la celebració del Dia Universal de la Infància i coincidint amb el Dia de l’Eliminació de la Violència contra la Dona, s’haurà d’escriure una versió igualitària de contes tradicionals que en la forma clàssica presentin violència contra la dona. Es podrà, per exemple, canviar el final del conte, modificar el desenvolupament de la història, adaptar l’acció del conte al context històric actual, combinar personatges de diferents contes...
Els premis es concediran atenent el valor artístic de l'obra, la seua originalitat, la tècnica emprada i la capacitat de transmetre el tema del certamen.

CATEGORIES I PREMIS
S’estableixen 2 categories:

 • Categoria 1 – Infants de 8 a 11 anys
 • Categoria 2 – Joves de 12 a 17 anys

Hi haurà 3 premis per cada categoria:

 • 1r – 150 €
 • 2n – 100 €
 • 3r – 75 €

Aquests premis s’entregaran en forma de vals bescanviables en comerços del municipi de Santa Eulària des Riu.

PRESENTACIÓ
Les obres hauran d'enviar-se a puntjove@santaeularia.com en arxiu de format Word, OpenOffice o PDF. S’enviarà un correu electrònic com a justificant de recepció.
En el cos del mateix correu s’hauran d’indicar les següents dades personals de la persona participant:

 • Nom i cognoms
 • DNI/NIE
 • Edat
 • Adreça
 • Telèfon
 • Correu electrònic
 • Títol del microrelat
 • Categoria en la qual participa

Documentació a adjuntar: Si no és resident al municipi de Santa Eulària des Riu haurà de presentar un certificat d’escolarització d’un centre escolar del municipi.
El termini de presentació acabarà el 31 de desembre de 2020. S'amplia el termini fins el 10 de gener de 2021.

JURAT I NORMATIVA
El jurat estarà format per escriptors/res i narradors/es orals de les Illes Pitiüses. La seua decisió serà inapel·lable i podrà declarar desert o compartit algun dels premis. La valoració dels treballs per part del jurat es farà de forma anònima. La seua resolució s’anunciarà a través de la web www.santaeulariaculturaijoventut.com  de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu i a través de les xarxes socials municipals (per exemple, https://www.facebook.com/joventutsantaeularia), al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i també directament a les persones premiades. Juntament amb la resolució del jurat s’anunciarà la forma d’entrega dels premis.

 • La decisió del jurat es farà pública la tercera setmana de gener de 2021.
 • Cada concursant podrà presentar només un microrelat.
 • Els relats tendran una extensió mínima de 250 paraules i una extensió màxima de 350 paraules.
 • Els microrelats han de ser originals i inèdits i no haver estat premiats anteriorment en cap altre concurs.
 • La participació en aquest concurs implica l'autorització a l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu per a la publicació dels microrelats presentats, a través de suports impresos o digitals, tant durant el període de presentació com després de l'anunci del veredicte del jurat. Tots els relats presentats que s’ajustin a les bases seran inclosos en una publicació en suport imprès.
 • La participació en aquest concurs implica l'autorització a l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu a revisar les seues dades de Padró.
 • Les obres premiades no podran ser publicades en cap altre mitjà aliè a l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu sense l'autorització expressa d'aquest.
 • L'enviament del microrelat, juntament amb les dades personals, implica l'acceptació de tots els punts de les bases.
 • Qualsevol obra que no reuneixi la totalitat de les condicions indicades en les bases serà automàticament exclosa del concurs.

Les persones interessades poden rebre informació a través del telèfon 971339669.
La participació en aquest concurs implica l'acceptació de totes les bases. L'organització es reserva el dret a introduir, si ho creu convenient, les modificacions necessàries per al bon funcionament del concurs.

Informació sobre protecció de dades: El responsable del tractament de les dades és l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu. La finalitat del tractament és la seua participació en el Concurs de Relat del programa CUIDINFANTS. La legitimació per al tractament es basa en el seu consentiment prestat per participar en el Concurs de Relat del programa CUIDINFANTS. Les dades seran conservades durant els terminis previstos en les disposicions legals aplicables i el temps necessari per atendre les possibles responsabilitats nascudes del tractament. No es comunicaran les dades a tercers excepte obligació legal. Té dret a sol·licitar l’accés a les seues dades personals, la seua rectificació, supressió o portabilitat, la limitació del seu tractament davant la Secretaria d’aquest Ajuntament situat a la plaça Espanya, núm. 1, 07840 Santa Eulària des Riu, o oposar-se al tractament, així com a presentar una reclamació davant l’autoritat de control.

Play Video

Activitat 2

Dissabte 28 de novembre