Consell de Participació Infantil i Juvenil

Què és i qui són els seus representants?

Un dels òrgans fonamentals que va impulsar l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu, amb la col·laboració dels centres educatius, va ser la creació del Consell de Participació Infantil i Juvenil. Aquest consell de participació està format per 2 representants titulars i 2 representants suplents de tots els centres d'educació primària i secundària del municipi de Santa Eulària, així com dels centres d'educació secundària d’altres municipis però que reben alumnat del municipi de Santa Eulària.

Cada curs escolar se celebren dos Plens Infantils i Juvenils, un al mes de desembre i un altre al mes de juny, en els quals els representants del Consell de Participació es reuneixen amb l'alcaldessa i l’equip de govern de l'Ajuntament per fer propostes de millora i tractar temes d'interès per als més petits.

A més dels dos plens infantils, els nens i les nenes representants es reuneixen amb els tècnics de l'Ajuntament per preparar propostes, projectes i treballar la participació infantil i juvenil.

Escalant en la participació. A nivell autonòmic i estatal s'estan impulsant espais de trobada que transcendeixen l'àmbit municipal. A través d'aquests espais, els nens i les nenes de consells locals de participació tenen l'oportunitat d'interactuar i compartir les seues propostes amb altres companys de consells.

Els espais en què participen cada any representants del Consell de Participació Infantil i Juvenil són:

- Parlament Infantil de les Illes Balears. Amb motiu del Dia Universal de la Infància, UNICEF Comitè Balears i l'Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència organitzen, conjuntament amb el Parlament dels Illes Balears, el Parlament Infantil dels Illes Balears.

- Trobades estatals de participació infantil i juvenil. Nens, nenes i adolescents dels consells de participació de tot el territori espanyol tenen una cita cada dos anys en les trobades estatals. Després de fer un valuós treball previ a les seues localitats, el cap de setmana de la trobada comparteixen les seues conclusions i propostes sobre les temàtiques plantejades.

- Congressos de Ciutats Amigues de la Infància: El Programa Ciutats Amigues de la Infància organitza cada dos anys una trobada (Congressos de Ciutats Amigues de la Infància) per compartir idees i experiències entre diferents agents socials i generar coneixement i propostes eficaces per a l'avanç dels drets de la infància.