Activitat 4 - Pel creixement i l'atenció a la infància i l'adolescència a un entorn sa i adequat

BASES DEL CONCURS DE CUINA INFANTIL I JUVENIL CUIDINFANTS

La Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, convoca el Concurs de Cuina Infantil i Juvenil Cuidinfants el dissabte 11 de desembre a la plaça d’Espanya de 9.30 a 14 h. Durant aquesta jornada, el drets fonamentals que es tractaran són els següents:

 • Drets a una protecció especial perquè puguin créixer físicament, mentalment i socialment sans i lliures.
 • Dret a una alimentació, habitatge i atenció mèdica adequades.

Aquests drets estan relacionats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible 2 Nutrició, 3 Salut, 11 Ciutats i comunitats sostenibles i 12 Producció i consum responsables.

Aquest concurs va dirigit a nens, nenes i joves de 3 a 17 anys.

TEMÀTICA I TÈCNICA
Per a la celebració del Dia Universal de la Infància i en relació als drets fonamentals dels nens, nenes i adolescents, es convoca el Concurs de Cuina Infantil i Juvenil Cuidinfants, en els qual els nens, nenes i joves participants hauran de realitzar una recepta proposada per l’organització. La finalitat d’aquest concurs és fomentar entre la infància i la joventut els bons hàbits d’alimentació saludable.

Les característiques del concurs seran les següents:

 • Hi ha quatre categories. Cadascuna tendrà un horari de participació amb una hora de desenvolupament.
 • L’organització proposarà una recepta per categoria. Serà saludable, utilitzant productes locals, de km 0 i sostenibles.
 • En les categories en què no és necessari l’acompanyament, si el nen, nena o jove participant té necessitats especials i necessita suport durant el desenvolupament de l’activitat, podrà estar acompanyat/da per una persona adulta.
 • Les places per categoria són limitades.

Els premis es concediran atenent al sabor, la neteja i la presentació de la recepta.

CATEGORIES I PREMIS
S’estableixen 4 categories:

 • Categoria 1 – Infants de 3 a 5 anys amb l’acompanyament d’una persona adulta.
 • Categoria 2 – Infants de 6 a 8 anys.
 • Categoria 3 – Infants de 9 a 12 anys.
 • Categoria 4 – Joves de 13 a 17 anys.

Es concedirà un premi de 50 € al guanyador/a de cada categoria en forma de vals bescanviables a comerços del municipi de Santa Eulària des Riu.

INSCRIPCIÓ
El termini d’inscripció és de l’1 al 8 de desembre de 2021 enviant un correu a puntjove@santaeularia.com. Al correu s’hauran d’indicar les dades personals següents de la persona participant:

 • Nom i llinatges.
 • DNI/NIE.
 • Edat.
 • Nom i llinatges de pare, mare o tutor/a.
 • Telèfon.
 • Correu electrònic.
 • Categoria en què participa.
 • Altra informació (al·lèrgies, necessitats especials, etc.).

JURAT I NORMATIVA
El jurat estarà format per cuiners i cuineres de l’illa d’Eivissa. La seua decisió serà inapel·lable i podrà declarar-se desert o compartit algun dels premis. La valoració dels treballs per part del jurat es farà de forma anònima. La seua resolució s’anunciarà directament a les persones premiades, a través de la web www.santaeulariaculturaijoventut.com de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu i a través de les xarxes socials del Departament de Joventut (Facebook Joventut Santa Eulària / Instagram @joventutsantaeularia). Juntament amb la resolució del jurat s’indicarà la forma d’entrega de premis.

La decisió del jurat es farà pública el dissabte 11 de desembre durant la realització de l’esdeveniment i es publicarà a la resta de mitjans la tercera setmana de desembre de 2021.

Cada categoria participarà en una franja horària:

 • 9.30 h - Inici i presentació del Concurso de Cuina Infantil i Juvenil Cuidinfants.
 • 10 h a 11.30 h - Participació de les categories 1 i 2.
 • 11.30 a 12.30 h - Show cooking amb el cuiner Aitor Pérez.
 • 12.30 a 14 h - Participació de les categories 3 i 4.
 • 14 h - Finalització de l’esdeveniment.

La participació en aquest concurs implica l’autorització a l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu per a la publicació d’imatges fotogràfiques o de vídeo de participants, a través de suports digitals, tant durant el desenvolupament de l’activitat com després de l’anunci del veredicte del jurat, amb l’objectiu de promocionar aquesta activitat.

La participació en aquest concurs implica l’autorització a l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu a revisar les seues dades al Padró.

Les imatges fotogràfiques o vídeos de participants no podran ser publicades a cap altre mitjà aliè a l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu sense autorització expressa d’aquest.

La inscripció amb les dades personals juntament amb l’autorització d’imatge de menors implica l’acceptació de tots els punts de les bases.

Qualsevol persona participant que no reuneixi la totalitat de les condiciones indicades en les bases serà automàticament exclosa del concurso.

Les persones interessades poden rebre informació a través del telèfon 971319065.

La participació en aquest concurs implica l’acceptació de totes les bases. L’organització es reserva el dret a introduir, si ho considera convenient, les modificacions necessàries per al bon funcionament del concurs.

Informació sobre protecció de dades: El responsable del tractament de les dades és l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu. La finalitat del tractament és la seua participació en el Concurs de Cuina Infantil i Juvenil Cuidinfants. La legitimació per al tractament es basa en el seu consentiment prestat per participar en el Concurs de Cuina Infantil i Juvenil Cuidinfants. Les dades seran conservades durant els terminis previstos en les disposicions legals aplicables i el temps necessari per atendre les possibles responsabilitats nascudes del tractament. No es comunicaran les dades a tercers excepte obligació legal. Té dret a sol·licitar l’accés a les seues dades personals, la seua rectificació, supressió o portabilitat i la limitació del seu tractament davant la Secretaria d’aquest Ajuntament situat a la plaça Espanya, núm. 1, 07840 Santa Eulària des Riu, o oposar-se al tractament, així com a presentar una reclamació davant l’autoritat de control.

Play Video

Activitat 4

Dissabte 4 de desembre